Tidigare hittade du Svenska Ataxiföreningen här. De finns nu på http://svenskaataxiforeningen.bloggagratis.se/.

Leva med ataxi

Ataxi är något som kännetecknas av ryckiga rörelser. En person som har ataxi har svårigheter att samordna rörelse, benen är därför ostadiga och det är svårt att hålla balansen. Det finns idag flera olika ataxisjukdomar. 

Ataxi (från grekiska α-, ett prefix som innebär negation, och τάξις, "ordning", med betydelsen "avsaknad av ordning") är ett neurologiskt tillstånd som innebär svårighet att koordinera frivilliga muskelrörelser. Detta beror på en skada på centrala nervsystemet. - Wikipedia

Att leva med ataxi går utmärkt, bara man gör det på sitt sätt. Ataxi kan vara ärftligt och det kan vara färvärvat. Den mest kända ataxisjukdomen är Friedreichs ataxi vilken är ärftlig.

Varför får man ataxi?

Ataxier i sig är ganska ovanliga åkommor när man ser till de som är medfödda och ärftliga. Orsakerna till ataxi kan vara många. Om man ska dela in dem, grovt, så är det ärftliga faktorer och yttre faktorer som exempelvis andra sjukdomar, bristtillstånd eller infektioner som kan orsaka ataxi.

De personer som har Friedreichs ataxi där är det så att nervceller i lillhjärna, ryggmärg och i perifera nerver tillbakabildas. Själva sjukdomen kommer av en instabilitet i den gen som producerar äggviteämnet frataxin. Man har därmed för lite produktion av detta ämne. Bristen på ämnet uppstår för att järn inte transporteras korrekt i mitokondrierna utan ansamlas i dessa. Det i sin tur leder till att man får en nedsatt energiproduktion i cellen.

Finns det hjälp att få?

En neurolog kan ställa din diagnos. Om du har ärftlig ataxi så finns det idag ingen botande behandling. Men det pågår en intensiv forskning inom detta för att kunna hitta en behandling som fungerar. Det kan hjälpa och lindra med sjukgymnastik och annan träning. Det viktigaste för en person som lider av denna åkomma är att försöka ha ett så normalt sliv som möjligt. Gå på bio, handla i affären, och spela casinospel är bara några av de saker som kan ge mer livsglädje. När det kommer till förvärvade ataxier avgör den utlösande orsaken vad som går att göra och om det finns behandling.